“Стимекс” ЕООД е създадена преди повече от двадесет години и е правоприемник на строителната фирма "Технопрогрес". От 1999 год. е собственост на “Ескана” АД гр. Варна. Основната и дейност е свързана с производство на бетонови, варови и асфалтови смеси, арматурни заготовки, строително –монтажни работи и ремонти.

"Стимекс" ЕООД е строителна организация сертифицина по ISO 9001:2008, член на Камарата на строителите и, регистрирана в централния професионален регистър на строителите.

Дружеството притежава два бетонови възли в района на гр. Варна – южна промишлена зона, два в комплекс Златни Пясъци, по един в гр. Балчик и в гр. Аксаково с обща производителност 250 куб.м./час и един мобилен бетонов възел. Те са разположени на стратегически места и са напълно компютъризирани, което е безспорно предимство и гарантират бързото и качествено изпълнение на поетите ангажименти в областта на строителството.

В тази област „Стимекс” ЕООД поема ангажименти в изпълнението на строителна и ремонтна дейност, външни и вътрешни ВиК мрежи, вертикална планировка, разчистване на терени и др.

Предимство и улеснение в дейността и и дават наличието на Арматурен двор и новата модернизирана Асфалтова база, разположена в гр. Аксаково.

Наред с цялата тази нова и модернизирана материално–техническа база за изпълнението на поетите ангажименти се грижи добре обучен и квалифициран персонал: строителни и машинни инженери, технически ръководители, също и изпълнителски персонал, състоящ се от бригади - зидарокофражисти, арматуристи, бетонджии и бригади за довършителни работи.

Мотото на фирмата и висок професионализъм и качество на изпълнение на поетите ангажименти.

Фирмена политика:
Фирмена политика и цели на "Стимекс" ЕООД
Copyright 2009 Stimex Ltd